• Adres: Urla Izmir,
    Çamlıçay Mahallesi, Urla İzmir 35430

  • Telefon: (530) 040 72 73
    info@quadterra.com

Web Yazılım

Web tabanlı yazılımlar web tarayıcı(Web Browser) ve web sunucu (Web Server) arasında istek (request)
ve cevap (response) döngüsünde çalışan yazılımlardır.Her web yazılım iki farklı katmandan oluşmaktadır.

1.Sunum Katmanı (Web UI /Front-End Layer)

Bu katman bir web sitesine girdiğimizde gördüğümüz ve etkileşime geçebildiğimiz
site öğelerinin kontrol ve görsel birimlerinin kodlandığı katmandır.Bu katmanı oluşturmak için HTML5,CSS3
ve Javascript dilleri ve Javascript tabanlı (JQuery,JQueryUI vb) eklentiler kullanılır.

2.Back-End (Server)

Diğer bir katman ise Back-End olarak nitelendirdiğimiz ve aslında (Domain Driven Design) çok katmanlı mimariden oluşan katmandır.

1. Veri Modeli Katmanı (Data Model Layer)
2. Çekirdek Katmanı (Core Layer)
3. İş Mantığı Katmanı (Business Logic Layer)
4. Servis Katmanı (Service/Api Layer)
5. Sunum Katmanı (Presentation Layer)

Veri modeli, iş modeline göre analiz edilir ve Nesne Yönelimli Programlama (OOP) metodolojisine göre
veri yapısı oluşturulur.

Çekirdek Katman ile veri modelleri nin veri tabanına (CRUD) Oluşturma,Okuma,Düzenleme,Silinmesi işlemleri
İş Mantığı olmaksızın genel bir yapıda (Seperation of Concerns) metodolojisine göre Interface ler ile tanımlanıp
uygulanır.

İş Mantığı Katmanı ile Çekirdek Katmanında oluşturulmuş olan genel veri giriş Interface leri kullanılarak
iş modeline göre kullanılacak olan metodlar Interface ler ile tanımlanır ve uygulanır.Bu sayede iş modelinde
kullanılacak olan detaylı metodlar ile veri giriş katmanının kod karmaşası önlenmiş olur.Bu ayrım yazılımda gelecekte
oluşabilecek bakım ve geliştirme masraflarının azaltılması ve daha esnek ve anlaşılabilir bir kod yapısının oluşması
açısından çok önemlidir.

Servis Katmanı (Api Layer) ile çeşitli sunum katmanlarının (web,masaüstü,mobil applikasyon) ların aynı kontrol birimini kullanması
sağlanır bu durum hem yazılacak kod miktarında tasarruf sağlamak ile birlikte kod üzerinde yapılacak bir değişiklik ile geliştirilen
güncellemenin tüm sunum katmanlarına etki etmesini sağlayarak üç ayrı sunum platformunun da güncellenmesini sağlayacaktır.

Son olarak Web Sunum Katmanından (Front-End | HTML5,CSS3,Javascript) ile Servis Katmanına isteklerde bulunulur ve her isteğe (request)
karşı sunucudan bir cevap (response) döner.Bu sayede işlemler gerçekleşir.